Aleksander Puškini 14
20308 Narva, Estonia
info@andreikrek.com

mapBüroo asukoht kaardil
Kohtutäituribüroo
Eesti keelesПо-русски

Kohtutäituribüroo

Kohtutäitur Andrei Krek


Täitmisavalduse täitmine

1. TÄITEMENETLUSE LÄBIVIIJA Kohtutäitur Andrei Krek
Puskini 14, 20307 Narva
Tel. (+372) 35-69-490, faks (+372) 35-69-491
e-post: info@andreikrek.com
2. SISSENÕUDJA
Nimi
Isiku-või registrikood
Elu- või asukoht
Sidevahendid (telefon, faks, e-post)
Panga rekvisiidid
Muud andmed
Kas sissenõudjal on esindaja?
SISSENÕUDJA ESINDAJA
Nimi
Isiku-või registrikood
Elu- või asukoht
Sidevahendid (telefon, faks, e-post)
Panga rekvisiidid
Mille alusel esindab
3. VÕLGNIK
Nimi
Isiku-või registrikood
Elu- või asukoht
Sidevahendid (telefon, faks, e-post)
Panga rekvisiidid
Muud andmed
Kas võlgnikul on esindaja?
VÕLGNIKU ESINDAJA
Nimi
Isiku-või registrikood
Elu- või asukoht
Sidevahendid (telefon, faks, e-post)
Panga rekvisiidid
Mille alusel esindab
4. TÄITEDOKUMENT JA NÕUE
Palun pöörata täitmisele täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1 p alusel
Lahendi teinud asutuse vms nimetus, kuupäev, lahendi nimetus:
nr
Nõude sisu:
Kas tegu on perioodilise nõudega?
Nõude suurus:
Nõude suurus:€/kuus
Eelmiste perioodide võlgnevus:
5. VÕLGNIKU VARA
Vara liik
Aadress
Soovin pöörata sissenõuet võlgniku kinnisasjale (alus: TMS § 23 lg 3):
Soovin pöörata sissenõuet võlgniku vallasvarale:
Soovin pöörata sissenõuet võlgniku nõudeõigustele:
Avaldusele lisatud dokumendid:
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged.
Aavaldaja ees- ja perekonnanimi:
Avalduse kuupäev:

Aleksander Puškini 14
20308 Narva, Estonia
info@andreikrek.com
Büroo avatud:
E,T 13:00 - 17:00
K,N,R 08:00 - 12:00
telefon: 3569490
faks: 3569491
www.andreikrek.com